Đổi mới tư duy về phát triển bền vững
Đổi mới tư duy về phát triển bền vững
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh vừa có buổi nói chuyện chuyên đề với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã về định hướng tầm nhìn cho Đồng Nai phát triển bền vững.
.
.
.
.
.
.
.