Báo Đồng Nai điện tử
En

Không tăng mức thu học phí năm học 2023 - 2024

Hồ Thảo
15:06, 18/09/2023

(ĐN) – Sáng 18-9, Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 30-7-2021 của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 14-7-2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh trực tiếp quản lý từ năm học 20216-2017 đến năm học 2020-2021. Đây là một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn từ cử tri, sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa X tới đây.

Phó Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Đỗ Thị Hòa Bình phát biểu tại buổi thẩm tra
Phó Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Đỗ Thị Hòa Bình phát biểu tại buổi thẩm tra

Trao đổi tại buổi thẩm tra, các đại biểu đã phân tích, làm rõ thêm cơ sở pháp lý, quy trình và nội dung của dự thảo nghị quyết. Các đại biểu cho rằng, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo nghị quyết nói trên là phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện thu học phí năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 2023 trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, nhất trí với nội dung mức thu học phí năm học 2023 - 2024 của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập bằng mức thu học phí năm học 2020 – 2021 được nêu trong tờ trình, dự thảo nghị quyết. Nội dung này cũng đã thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và nguyện vọng của cử tri địa phương, góp phần chia sẻ gánh nặng về chi phí đối với người dân trong bối cảnh nhiều khó khăn.

Phó trưởng Ban Văn hóa - xã hội Đỗ Thị Hòa Bình đề nghị, cơ quan chủ trì soạn thảo cùng các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị quyết để đảm bảo đúng cơ sở pháp lý, quy trình, quy định. Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh cũng sẽ tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra trình Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều