En

Tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

10:06, 07/06/2023

Sở Nội vụ vừa ban hành công văn đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác này tại văn bản số 12361/UBND-THNC ngày 16-11-2022.

Sở Nội vụ vừa ban hành công văn đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác này tại văn bản số 12361/UBND-THNC ngày 16-11-2022.

Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo theo dõi, rà soát việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp qua đường dây nóng, hộp thư điện tử (theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh tại Văn bản hướng dẫn số 1173/TT-NV4 ngày 14-6-2022) để kịp thời chỉ đạo kiểm tra, xác minh, chấn chỉnh hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm Chỉ thị số 10/CT-TTg, nhất là các hành vi quan liêu, nhũng nhiễu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, tiêu cực... làm ảnh hưởng quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

An An

Tin xem nhiều