En

Không có quy định chia di sản thừa kế dùng vào việc thờ cúng

07:05, 16/05/2023

Hỏi: Tôi có nguyện vọng để lại nhà, đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên tôi làm nơi thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ và vợ chồng tôi sau khi qua đời khi phân chia di sản thừa kế cho các con có được không? Xin luật sư tư vấn.

Hỏi: Tôi có nguyện vọng để lại nhà, đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên tôi làm nơi thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ và vợ chồng tôi sau khi qua đời khi phân chia di sản thừa kế cho các con có được không? Xin luật sư tư vấn.

Nguyễn Trường Quang (H.Cẩm Mỹ)

- Trả lời: Vì thừa kế theo pháp luật không có quy định di sản dùng vào việc thờ cúng nên nếu ông muốn để lại nhà, đất dùng vào việc thờ cúng tổ tiên, ông bà thì ông phải lập di chúc thể hiện ý chí của mình.

Nếu phần di chúc dùng nhà đất làm nơi thờ cúng hợp pháp, di chúc phải được tôn trọng và thực hiện. Mặt khác, di sản dùng vào việc thờ cúng là tài sản chung hợp nhất của những người thừa kế. Tuy nhiên, tài sản chung này những người thừa kế không được quyền yêu cầu chia phần di sản dùng vào việc thờ cúng. Bộ luật Dân sự hiện hành quy định: “Trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng; nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng”.

Lưu ý, nếu toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng.

LS Ngô Văn Định

Tin xem nhiều