En

Vợ sinh con, chế độ thai sản của lao động nam như thế nào?

09:06, 30/06/2022

* Anh N.T.S. (ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hòa) hỏi, vợ chồng anh đều tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Tuần trước, vợ anh sinh đôi, nhưng bị bệnh tim và qua đời một tuần sau khi sinh. Vậy chính sách, chế độ thai sản cho lao động nam như thế nào?

* Anh N.T.S. (ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hòa) hỏi, vợ chồng anh đều tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Tuần trước, vợ anh sinh đôi, nhưng bị bệnh tim và qua đời một tuần sau khi sinh. Vậy chính sách, chế độ thai sản cho lao động nam như thế nào?

- Giám đốc BHXH tỉnh Phạm Minh Thành trả lời nội dung này như sau: Theo Khoản 2, 4, 6, Điều 34, Luật BHXH, lao động nam có vợ sinh con thì trong vòng 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản. Trong đó: nghỉ 5 ngày làm việc nếu vợ sinh thường; nghỉ 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; nghỉ 10 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc; nghỉ 14 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

Trong một số trường hợp đặc biệt, lao động nam được nghỉ với thời gian dài hơn, cụ thể: trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH hoặc cả cha và mẹ đều tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ.

Nếu mẹ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng và mẹ chết sau sinh thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Đối với trường hợp cha tham gia BHXH mà không nghỉ việc khi vợ chết sau sinh thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ. Trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

Điều kiện nghỉ hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 31 Luật BHXH năm 2014. Cụ thể, lao động nam được hưởng chế độ thai sản nếu đủ 2 điều kiện sau: đang tham gia đóng BHXH và có vợ sinh con. Như vậy, đối với lao động nam, chỉ cần đang tham gia BHXH (không tính là đóng bao lâu) và có vợ sinh con như anh thì sẽ được hưởng chế độ thai sản theo các mức đã nêu trên.

Lưu ý, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trong các trường hợp đặc biệt nêu trên sẽ tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

An Nhiên (ghi)

Tin xem nhiều