En

Tuyên bố hứa thưởng?

08:06, 13/06/2022

Hỏi: Tôi mất giấy tờ nhà đất trên đường đến văn phòng công chứng thực hiện việc chuyển nhượng đất. Tôi đăng báo có nội dung ai trả lại giấy tờ nhà đất thì tôi sẽ hậu tạ 20 triệu đồng. Sau đó có người liên hệ yêu cầu tôi ứng trước cho họ 10 triệu đồng tiền thưởng thì họ chuyển giấy tờ trả cho tôi. Vậy tôi có nên ứng cho họ không? Xin được luật sư tư vấn.

Hỏi: Tôi mất giấy tờ nhà đất trên đường đến văn phòng công chứng thực hiện việc chuyển nhượng đất. Tôi đăng báo có nội dung ai trả lại giấy tờ nhà đất thì tôi sẽ hậu tạ 20 triệu đồng. Sau đó có người liên hệ yêu cầu tôi ứng trước cho họ 10 triệu đồng tiền thưởng thì họ chuyển giấy tờ trả cho tôi. Vậy tôi có nên ứng cho họ không? Xin được luật sư tư vấn.

Nguyễn Thị Thương (ngụ H.Xuân Lộc)

Trả lời: Việc đăng báo hứa hậu tạ (hứa thưởng) cho người trả lại giấy tờ nhà đất cho bà là hành vi hứa thưởng. Bộ luật Dân sự hiện hành quy định:

Người đã công khai hứa thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc theo yêu cầu (cụ thể là trả lại giấy tờ nhà đất) của người hứa thưởng. Công việc được hứa thưởng phải cụ thể, có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

Mặt khác, pháp luật cũng quy định việc rút lại tuyên bố hứa thưởng đó là: khi chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc thì người hứa thưởng có quyền rút lại tuyên bố hứa thưởng của mình. Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng phải được thực hiện theo cách thức và trên phương tiện mà việc hứa thưởng đã được công bố. Chẳng hạn, bà hứa thưởng trên báo, khi rút việc hứa thưởng cũng phải thực hiện trên báo.

Như vậy, việc trả thưởng (hậu tạ) chỉ xảy ra sau khi bà nhận được giấy tờ nhà đất (công việc đã được thực hiện). Người liên hệ yêu cầu bà ứng trước tiền thưởng là không đúng quy định của pháp luật, vì giữa họ và bà không phải là hợp đồng tìm kiếm giấy tờ nhà đất.

LS Ngô Văn Định

Tin xem nhiều