En

Không được cộng dồn 2 lỗi của người lao động để xử lý mức cao hơn

07:03, 11/03/2022

Chị Nguyễn Thị Ngọc (ngụ P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa) hỏi, trong khi làm việc, người lao động vi phạm 1 lỗi lớn và 1 lỗi nhỏ. Vậy công ty có được cộng dồn 2 lỗi này lại để áp dụng hình thức kỷ luật cao hơn không?

Chị Nguyễn Thị Ngọc (ngụ P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa) hỏi, trong khi làm việc, người lao động vi phạm 1 lỗi lớn và 1 lỗi nhỏ. Vậy công ty có được cộng dồn 2 lỗi này lại để áp dụng hình thức kỷ luật cao hơn không?

Vấn đề này được hòa giải viên lao động Phạm Đình Đức (Sở LĐ-TBXH) trả lời như sau: tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 122 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định rất rõ nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động là, không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động. Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

Như vậy, dù người lao động phạm 2 lỗi (2 hành vi) khác nhau, công ty cũng không được cộng dồn 2 hành vi vi phạm của người lao động lại để áp dụng một hình thức kỷ luật cao hơn. Theo quy định, công ty chỉ được áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất đối với người lao động.

Diễm Quỳnh (ghi)

Tin xem nhiều