En

Chính sách mới

09:01, 04/01/2019

Nghị định số 161/2018 của Chính phủ quy định về thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập ban hành ngày 29-11-2018 (có hiệu lực từ ngày 15-1-2019) với những nội dung căn bản như...

* Thi công chức bằng hình thức trắc nghiệm

Nghị định số 161/2018 của Chính phủ quy định về thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập ban hành ngày 29-11-2018 (có hiệu lực từ ngày 15-1-2019) với những nội dung căn bản như: Người thi tuyển công chức phải trải qua 2 vòng thi trắc nghiệm và nghiệp vụ chuyên ngành. Phần thi trắc nghiệm thực hiện trên máy vi tính. Nếu cơ quan tuyển dụng không có điều kiện bố trí máy tính thì được làm trên giấy. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần với 120 câu hỏi; kiến thức chung có 60 câu về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, quản lý hành chính nhà nước, công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng chức trách, nhiệm vụ của công chức.

Ngoài ra, môn thi ngoại ngữ gồm 30 câu hỏi thuộc 1/5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của cơ quan tuyển dụng. Tin học gồm 30 câu hỏi với thời gian thi 30 phút, nếu phần thi trắc nghiệm thực hiện trên máy vi tính thí sinh được miễn phần thi này...

* Doanh nghiệp phải công khai việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 7-11-2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 149/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Theo đó, từ ngày 1-1-2019 người sử dụng lao động phải công khai 7 nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc như: công khai các thông tin trích nộp kinh phí Công đoàn, phí đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; nội quy, quy chế liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; thỏa ước lao động tập thể; việc trích lập hay sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi...

Bên cạnh đó, người lao động được tham gia ý kiến liên quan về công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân lao động đối với thang lương, bảng lương, định mức lao động; được quyết định, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể; nội quy lao động…       

   P.V (tổng hợp)

Tin xem nhiều