Báo Đồng Nai điện tử
Media
Tin nhanh audio 2-3: Phát triển đô thị phải lấy con người làm trung tâm; Đề xuất sử dụng đất sân bay Long Thành làm đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu…

Tin nhanh audio 2-3: Phát triển đô thị phải lấy con người làm trung tâm; Đề xuất sử dụng đất sân bay Long Thành làm đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu…

Phát triển đô thị phải lấy con người làm trung tâm; Đề xuất sử dụng đất sân bay Long Thành làm đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu…

0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x