En

Đoàn viên Công đoàn bị giảm việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động được hỗ trợ từ 1- 3 triệu đồng

12:01, 19/01/2023

(ĐN)- Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa ký Nghị quyết 06/NQ-ĐCT về hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

(ĐN)- Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa ký Nghị quyết 06/NQ-ĐCT về hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Nai
Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Nai

Theo Nghị quyết, từ tháng 9-2022 đến nay xảy ra tình trạng nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do bị cắt, giảm đơn hàng, dẫn đến một bộ phận không nhỏ đoàn viên, NLĐ ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc làm, thu nhập, đời sống. Trước tình hình trên, Tổng LĐLĐ Việt Nam thống nhất thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên, NLĐ tại các doanh nghiệp, hợp tác xã có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30-9-2022 bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động, nhằm góp phần chia sẻ, giảm bớt khó khăn với đoàn viên, NLĐ.

 Cụ thể, việc hỗ trợ gồm 3 nhóm: Nhóm 1 là đoàn viên bị giảm giờ làm việc, ngừng việc được hỗ trợ một lần với mức 1 triệu đồng/người; nhóm 2, đoàn viên Công đoàn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ một lần với mức 2 triệu đồng/người; nhóm 3 là đoàn viên Công đoàn chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần với mức 3 triệu đồng/người. Đối với NLĐ không là đoàn viên Công đoàn được hưởng mức hỗ trợ bằng 70% so với mức hỗ trợ đối với NLĐ là đoàn viên Công đoàn.

 Việc hỗ trợ theo nguyên tắc, mỗi đoàn viên, NLĐ được nhận hỗ trợ một lần bằng tiền. Trường hợp đoàn viên công đoàn, NLĐ đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau theo Nghị quyết này thì chỉ được hưởng chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.

Thảo My

Tin xem nhiều