Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung hoàn thành đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

03:12, 27/12/2022

(ĐN) - Sáng 27-12, đã diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào Công đoàn Viên chức (CĐVC) lao động năm 2022.

(ĐN) - Sáng 27-12, đã diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào Công đoàn Viên chức (CĐVC) lao động năm 2022.

Các cá nhân và tập thể được khen thưởng tại hội nghị
Các cá nhân và tập thể được khen thưởng tại hội nghị

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, CĐVC tỉnh đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm năm tới. Trong đó, tập trung hoàn thành Đại hội Công đoàn ở cấp cơ sở, Đại hội CĐVC tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn; tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh. Phấn đấu 100% Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; 100% cán bộ, đoàn viên thực hiện trách nhiệm nêu gương, kỷ luật, kỷ cương. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua, vận động đoàn viên tích cực đổi mới, sáng tạo mang lại hiệu quả công tác. Các cấp Công đoàn tích cực huy động các nguồn lực hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên công đoàn gặp khó khăn…

Riêng năm 2022, CĐVC tỉnh đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và tạo sự lan tỏa rộng. Hoạt động của Công đoàn đạt nhiều kết quả nổi bật, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2022 được khen thưởng.

Lan Mai

Tin xem nhiều