En

Cần giải pháp quyết liệt bảo đảm an toàn giao thông

12:05, 19/05/2015

Chiều 18-5, tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp toàn thể lần thứ 17, Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội.

Chiều 18-5, tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp toàn thể lần thứ 17, Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội.

Phiên họp thẩm tra Báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, ngân sách quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014; tình hình triển khai nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và ngân sách quốc phòng, an ninh; nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông những tháng đầu năm 2015, do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông - vận tải thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo.

Các ý kiến đã nêu ra những mặt còn hạn chế trong công tác đảm bảo an toàn giao thông. Thực trạng này đòi hỏi thời gian từ nay đến hết năm 2015, Chính phủ cần tích cực chỉ đạo thực hiện các giải pháp quyết liệt hơn, để có thể thực hiện mục tiêu Nghị quyết của Quốc hội đề ra.

Bên cạnh những giải pháp đã được Chính phủ xác định, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các biện pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cần sớm nghiên cứu để bổ sung, hoàn thiện chiến lược phát triển giao thông - vận tải gắn với bảo đảm trật tự an toàn giao thông đồng bộ; nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo để làm giảm tai nạn giao thông tại các địa phương có số vụ tai nạn giao thông tăng trên 10% trong những tháng đầu năm; khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hướng tăng mức xử phạt vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông…

L.V (tổng hợp)

Tin xem nhiều