Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyên truyền, vận động người dân di dời khỏi khu vực chăn nuôi gặp nhiều khó khăn

Bình Nguyên
15:41, 23/02/2024

(ĐN) - Theo báo cáo của Sở NN-PTNT, đến nay, các địa phương đã tổ chức di dời, ngưng chăn nuôi được 1.246 cơ sở, đạt 41,45% so với lộ trình là ngày 31-12-2024.

Trại chăn nuôi heo tại H.Thống Nhất. Ảnh: B.Nguyên
Trại chăn nuôi heo tại H.Thống Nhất. Ảnh: B.Nguyên

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp một số khó khăn, tồn tại, đặc biệt nhiều khu vực không được phép chăn nuôi quy định trong Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 30-7-2021 của HĐND tỉnh thuộc các khu vực quy hoạch đất công trình, dự án nhưng nằm tại các khu vườn rẫy cách xa khu dân cư. Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy hoạch chi tiết, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, các dự án quy hoạch chưa có nhà đầu tư, chưa lập các thủ tục đầu tư. Do đó, việc tuyên truyền, vận động người dân di dời, ngưng chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, người chăn nuôi bức xúc.

Bên cạnh đó, có một số nội dung thay đổi mới tác động đến việc thực hiện quy định khu vực không được phép chăn nuôi tại Nghị quyết số 03 như: Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang trong giai đoạn chỉnh sửa và hoàn thiện cuối cùng trước khi trình Chính phủ phê duyệt. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người chăn nuôi được tiếp tục sản xuất, tránh lãng phí nguồn lực của xã hội và người dân và ảnh hưởng đến đời sống của người dân, đồng thời điều chỉnh khu vực không được phép chăn nuôi cho phù hợp với thực tế, việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 03 là cần thiết.

Sở NN-PTNT đã có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh phối hợp với Sở NN-PTNT tham mưu UBND tỉnh xây dựng nghị quyết trình HĐND tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục; tham gia ý kiến đối với khu vực không được phép chăn nuôi, đặc biệt là các khu quy hoạch dân cư, đô thị, khu công nghiệp và các dự án…

UBND các huyện, thành phố trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và nội dung quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thực hiện rà soát, đề xuất sửa đổi khu vực không được phép chăn nuôi quy định trong Nghị quyết số 03; thuyết minh cơ sở đề xuất và xác định cụ thể khu vực không được phép chăn nuôi cho phù hợp với thực tiễn, tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thuận tiện cho công tác quản lý sau khi Nghị quyết được thông qua và có hiệu lực; đồng thời thống kê số lượng các cơ sở chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi; phối hợp Sở NN-PTNT trong quá trình xây dựng nghị quyết.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều