En

Quy định hòa giải lần 2 đối với tranh chấp quyền sử dụng đất

07:01, 10/01/2023

Hỏi: Vừa qua, tôi tranh chấp quyền sử dụng đất với ông S. Khi hòa giải tại UBND xã, ông S. không đến nên UBND xã lập biên bản hòa giải không thành. Tôi dùng biên bản này để làm thủ tục khởi kiện ông S. nhưng tòa án yêu cầu tôi bổ sung biên bản hòa giải lần thứ 2. Xin cho biết tòa án yêu cầu như vậy có đúng không? 

Hỏi: Vừa qua, tôi tranh chấp quyền sử dụng đất với ông S. Khi hòa giải tại UBND xã, ông S. không đến nên UBND xã lập biên bản hòa giải không thành. Tôi dùng biên bản này để làm thủ tục khởi kiện ông S. nhưng tòa án yêu cầu tôi bổ sung biên bản hòa giải lần thứ 2. Xin cho biết tòa án yêu cầu như vậy có đúng không? 

Nguyễn Văn Thống (H.Xuân Lộc)

- Trả lời: Theo Luật Đất đai năm 2014 quy định về trình tự thủ tục hòa giải tranh chấp, khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, UBND cấp xã nơi có thửa đất có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Thẩm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu thập giấy tờ, tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất;

- Thành lập hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện việc hòa giải…

- Tổ chức cuộc họp hòa giải có sự tham gia của các bên tranh chấp, thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh chấp đều có mặt. Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ 2 thì được coi là việc hòa giải không thành…

Như vậy, ông dùng biên bản hòa giải lần một (nhưng ông S. vắng mặt, không có người đại diện theo ủy quyền) để khởi kiện là chưa đúng trình tự thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai, nên tòa án yêu cầu ông bổ sung biên bản hòa giải lần 2 là đúng.

Lưu ý, ông phải về UBND cấp xã nơi hòa giải lần 1 để được hướng dẫn và hòa giải lần 2 (nếu không có biên bản hòa giải lần 2, tòa án sẽ không thụ lý đơn khởi kiện của ông).

  LS Ngô Văn Định

Tin xem nhiều