En

HĐND với cử tri

09:01, 08/01/2023

Cử tri xã Bắc Sơn (H.Trảng Bom) phản ánh: Hiện nay, tuyến đường ĐT.767 gần cầu Sông Thao đã xuống cấp và còn 500-600m chưa có đèn đường nên thường xảy ra tai nạn giao thông, kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét duy tu sửa chữa và lắp hệ thống đèn đường tại khu vực này.

Cử tri xã Bắc Sơn (H.Trảng Bom) phản ánh: Hiện nay, tuyến đường ĐT.767 gần cầu Sông Thao đã xuống cấp và còn 500-600m chưa có đèn đường nên thường xảy ra tai nạn giao thông, kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét duy tu sửa chữa và lắp hệ thống đèn đường tại khu vực này.

* Trả lời: Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GT-VT rà soát, kiểm tra, báo cáo, cụ thể như sau:

- Đối với kiến nghị sửa chữa hư hỏng đoạn tuyến đường ĐT.767 gần cầu Sông Thao khoảng tại Km8+350, Sở GT-VT đã chỉ đạo đơn vị duy tu bảo dưỡng thường xuyên thực hiện dặm vá ổ gà để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Đồng thời, ngày 15-9-2022, Sở GT-VT đã phối hợp với Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế tuyến đường tỉnh ĐT.767 và thống nhất báo cáo UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho thực hiện dự án Sửa chữa mặt đường trên tuyến đường tỉnh ĐT.767 từ khoảng Km5+000 đến Km7+000 và dự án Sửa chữa mặt đường trên tuyến đường tỉnh ĐT.767 từ khoảng Km9+000 đến Km11+000, tiến độ thực hiện dự án trong năm 2023.

- Về kiến nghị lắp đặt đèn đường tại khu vực này, Ban An toàn giao thông tỉnh đã phối hợp với UBND H.Trảng Bom và đề nghị UBND H.Trảng Bom rà soát các tuyến đường trên địa bàn huyện (bao gồm cả đoạn tuyến đường này) đề xuất Ban An toàn giao thông tỉnh tổng hợp, xin chủ trương thực hiện. Sau khi UBND H.Trảng Bom có văn bản thống kê đề xuất, Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ rà soát xin chủ trương UBND tỉnh thực hiện theo đúng quy định.


 

Tin xem nhiều