En

Phú Ngọc, Ngọc Định, La Ngà sắp hết "khát" nước sạch

06:07, 29/07/2022

Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tập trung liên xã Phú Ngọc, Ngọc Định, La Ngà (H. Định Quán) đang triển khai đạt tiến độ đề ra. Dự kiến quý 4 năm nay, người dân các xã này sẽ có nước sạch về tới tận nhà.

Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tập trung liên xã Phú Ngọc, Ngọc Định, La Ngà (H. Định Quán) đang triển khai đạt tiến độ đề ra. Dự kiến quý 4 năm nay, người dân các xã này sẽ có nước sạch về tới tận nhà.

Thực hiện: Xuân Lượng

Tin xem nhiều