En

Cần để nông dân tự ý thức việc chuyển đổi nghề phù hợp

02:07, 28/07/2022

Sáng 28-7, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19 ngày 5-11-2012 của Ban Bí thư (Khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn" trên địa bàn tỉnh.

 

Sáng 28-7, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19 ngày 5-11-2012 của Ban Bí thư (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn” trên địa bàn tỉnh.

Xuân Lượng – Khánh Lộc

 

 

Tin xem nhiều