En

Chuyện những người quản trang

01:07, 26/07/2020

Ở Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Nai, không ít người đã gắn bó tuổi thanh xuân với công việc quản trang. Với họ, đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tri ân với các anh hùng, liệt sỹ đã mãi mãi nằm xuống vì độc lập, thống nhất của đất nước, dân tộc.

Ở Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Nai, không ít người đã gắn bó tuổi thanh xuân với công việc quản trang. Với họ, đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tri ân với các anh hùng, liệt sỹ đã mãi mãi nằm xuống vì độc lập, thống nhất của đất nước, dân tộc.

Thực hiện: MyNy - Khánh Lộc

Nguồn: Báo Đồng Nai

Tin xem nhiều