Từ hôm nay 23-9, mức trần lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng tăng

Cập nhật lúc 07:47, Thứ Sáu, 23/09/2022 (GMT+7)

(ĐN)- Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1606 và Quyết định số 1607 về điều chỉnh một số mức lãi suất điều hành. Các quyết định này có hiệu lực từ ngày 23-9-2022.

Lãi suất tiền gửi tối đa đối với kỳ hạn dưới 6 tháng sẽ tăng từ ngày 23-9. Ảnh minh họa: Hải Hà
Lãi suất tiền gửi tối đa đối với kỳ hạn dưới 6 tháng sẽ tăng từ ngày 23-9. Ảnh minh họa: Hải Hà

Cụ thể, Quyết định số 1607 ngày 22-9-2022 thay thế Quyết định số 1729 ngày 30-9-2020 của NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VNĐ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07 ngày 17-3-2014.

Theo đó, mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng nâng từ 0,2% lên mức 0,5%/năm; mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tăng từ 4% lên mức 5%/năm; riêng quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,5%/năm.

Đối với lãi suất tiền gửi bằng VNĐ có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành, được thực hiện cho đến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại quyết định này.

Ngoài ra, Quyết định số 1606 ngày 22-9-2022 thay thế Quyết định số 1728 ngày 30-9-2020 của NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng.

Theo quyết định mới, lãi suất tái cấp vốn được điều chỉnh từ 4%/năm lên mức 5%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 2,5% lên mức 3,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 6%/năm.

Đây là lần đầu tiên trong 2 năm qua NHNN tăng các lãi suất điều hành gồm: mức trần lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi suất tái chiết khấu, tái cấp vốn…

Hải Hà

.
.
;
.
.