En

Sáng 29-10, diễn ra kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa X

11:10, 28/10/2021

(ĐN) – Sáng 29-10, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp xem xét thông qua một số nghị quyết chuyên đề làm cơ sở cho công tác điều hành quản lý nhà nước tại địa phương.

(ĐN)– Sáng 29-10, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm xem xét, thông qua một số Nghị quyết chuyên đề làm cơ sở cho công tác điều hành, quản lý nhà nước tại địa phương.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết các nội dung tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết các nội dung tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X (ảnh: Tư liệu)

Theo đó, Kỳ họp sẽ xem xét báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ giữa kỳ họp thứ 3 và kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghe 6 nội dung báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh; đồng thời nghe các báo cáo thẩm tra của các ban: Kinh tế - ngân sách và Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh về các nội dung liên quan. Tiếp đó, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận tại hội trường.

Kỳ họp dự kiến sẽ thông qua 5 Nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về chủ trương đầu tư 8 dự án giao thông sử dụng quỹ đất lợi thế để tạo vốn trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết về việc không thu học phí, cấp bù học phí và hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2021-2022 do dịch bệnh Covid-19 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều