En

Tỷ lệ nợ thuế tăng

09:04, 04/04/2021

(ĐN) - Theo Cục Thuế Đồng Nai, trong quý I-2021, tổng số tiền nợ thuế mà ngành Thuế quản lý khoảng trên 2,5 ngàn tỷ đồng. So với thời điểm cuối tháng 12-2020, số tiền nợ thuế tăng trên 543 tỷ đồng (khoảng 27,4%). Trong đó có gần 1,9 ngàn tỷ đồng thuộc nhóm nợ có khả năng thu.

(ĐN) - Theo Cục Thuế Đồng Nai, trong quý I-2021, tổng số tiền nợ thuế mà ngành Thuế quản lý khoảng trên 2,5 ngàn tỷ đồng. So với thời điểm cuối tháng 12-2020, số tiền nợ thuế tăng trên 543 tỷ đồng (khoảng 27,4%). Trong đó có gần 1,9 ngàn tỷ đồng thuộc nhóm nợ có khả năng thu.

Thời gian qua, ngành Thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc, truy thu, cưỡng chế nợ thuế nhằm bảo đảm nguồn thu cho ngân sách. Kết quả, trong quý I-2021, toàn tỉnh đã thu hồi được trên 151 tỷ đồng nợ thuế. Để công tác thu ngân sách đạt kết quả tốt trong quý II-2021, ngành Thuế tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm đúng theo kế hoạch.

Đẩy mạnh kiểm tra thuế tại bàn và đôn đốc doanh nghiệp nộp thuế; đồng thời thực hiện các biện pháp thu hồi, cưỡng chế đối với những trường hợp nợ thuế quá hạn.

Ngọc Liên

Tin xem nhiều