En

Rút kinh nghiệm Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở

03:07, 06/07/2020

(ĐN)- Sáng 6-7-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (TVTU) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025...

(ĐN)- Sáng 6-7, Ban TVTU đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường, phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Minh Nguyệt cho biết, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban TVTU đã chọn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ TP.Long Khánh là 2 Đảng bộ cấp trên cơ sở để thực hiện đại hội điểm, rút kinh nghiệm.

Công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội của 2 Đảng bộ này được thực hiện chu đáo, chặt chẽ, đạt mục tiêu, yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW và Kế hoạch 290-KH/TU của Ban TVTU. Trong đó, công tác tuyên truyền về đại hội đã được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, tạo không khí sinh hoạt chính trị vui tươi, phấn khởi, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Các văn kiện trình Đại hội được cấp ủy thực hiện nghiêm túc, phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên, các đồng chí nguyên lãnh đạo, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến vào văn kiện. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ, dân chủ, khách quan, tiến hành đầy đủ các bước theo quy định. Công tác bầu cử được thực hiện đúng Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng.

Kết quả, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã bầu 21 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới (trong đó có 8 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu, 7 đồng chí là nữ, 4 đồng chí là cán bộ trẻ dưới 40 tuổi và 2 đồng chí là đồng bào dân tộc thiểu số). Đại hội Đảng bộ TP.Long Khánh đã bầu 35 đồng chí vào Ban chấp hành (trong đó có 9 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu, 8 đồng chí là nữ, 5 đồng chí là cán bộ trẻ và 1 đồng chí là đồng bào dân tộc thiểu số).

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng, trao đổi kinh nghiệm tổ chức đại hội điểm Đảng bộ khối, tại hội nghị.
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng, trao đổi kinh nghiệm tổ chức đại hội điểm Đảng bộ khối, tại hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, các ý kiến thảo luận tại hội nghị cho rằng, việc trang trí hội trường, trình chiếu hình ảnh minh họa cho báo cáo chính trị và các nội dung chương trình đại hội còn sơ sài. Báo cáo tham luận ít, nặng về thành tích, chuyên môn của đơn vị, chưa đề cập đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chưa gắn được với chủ đề đại hội cũng như các giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình.

Đoàn chủ tịch đại hội còn lúng túng khi có tình huống phát sinh ngoài kịch bản. Một số đại biểu dự đại hội chưa thực hiện đúng cách thức gạch phiếu bầu cử theo quy định, dẫn đến khi kiểm phiếu bằng máy có nhiều phiếu bị máy loại ra do không hợp lệ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, từ những ưu điểm, hạn chế và các ý kiến thảo luận tại hội nghị hôm nay, các cấp ủy trực thuộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ tại địa phương, đơn vị mình bảo đảm chặt chẽ, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Ban TVTU.

Định kỳ hàng tuần, ban thường vụ các cấp ủy nghe các tiểu ban đại hội, báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tổ chức đại hội đúng thời gian, mục đích, yêu cầu đề ra.

Nội dung dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội cần đánh giá trung thực, khách quan, đúng mức những kết quả đạt được; chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, từ đó xác định đúng nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, làm cơ sở để đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới sát thực tế, thực hiện đạt kết quả cao. Coi trọng các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội để có sự chọn lọc, tiếp thu trên tinh thần cầu thị, lắng nghe và giải trình cụ thể, thuyết phục những nội dung chưa tiếp thu.

Quá trình điều hành đại hội, Đoàn chủ tịch phải bám sát kịch bản chi tiết đã được xây dựng, đồng thời chuẩn bị các tình huống phát sinh ngoài chương trình. Tổ chức tốt việc tuyên truyền trước, trong và sau đại hội Đảng bộ các cấp đến toàn thể nhân dân.

Phương Hằng

 

 

 

Tin xem nhiều