En

Thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch, xây dựng đô thị Long Giao

11:09, 06/09/2019

(ĐN)- HĐND huyện Cẩm Mỹ vừa tổ chức kỳ họp thứ 12 - kỳ họp bất thường nhằm xem xét, thảo luận, thông qua tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đô thị Long Giao,...

Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp

(ĐN)- HĐND huyện Cẩm Mỹ vừa tổ chức kỳ họp thứ 12 - kỳ họp bất thường nhằm xem xét, thảo luận, thông qua tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đô thị Long Giao đến năm 2030; tầm nhìn đến năm 2050 và tờ trình của UBND huyện về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm: 2016 - 2020.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã thảo luận và thống nhất cao với 2 tờ trình của UBND huyện Cẩm Mỹ.

Theo đó, mục tiêu hướng đến của Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đô thị Long Giao là xây dựng thị trấn Long Giao thành một đô thị hiện đại, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, đảm nhận chức năng là một đô thị trọng điểm của huyện Cẩm Mỹ; có vai trò quan trọng trong hỗ trợ phát triển kinh tế vùng phụ cận Sân bay quốc tế Long Thành và tiểu vùng phía Đông của tỉnh Đồng Nai; đồng thời trong tương lai sẽ xây dựng Long Giao thành đô thị loại IV.

Thúy Hằng - Nhật Thanh

Tin xem nhiều