Báo Đồng Nai điện tử
En

Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định kinh doanh

Vân Nam
15:40, 23/02/2024

(ĐN) - UBND tỉnh vừa có công văn gửi lãnh đạo các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai Quyết định số 104/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm năm 2024.

Trong công văn Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ: khẩn trương triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC, cắt giảm quy định kinh doanh, đổi mới toàn diện việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các cấp chính quyền, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa cải cách TTHC với chuyển đổi số quốc gia, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số Chính phủ giao và chỉ tiêu cải cách TTHC tỉnh Đồng Nai năm 2024, bảo đảm hiệu quả, chất lượng.

Đối với nhiệm vụ cải cách các quy định TTHC, quy định kinh doanh: yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát, phát hiện các bất cập về TTHC, giấy tờ công dân cần cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp thẩm quyền giải quyết, tham mưu UBND tỉnh đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp quy định TTHC, nhóm TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và phân cấp trong giải quyết TTHC.

Đối với nhiệm vụ đổi mới việc thực hiện, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp yêu cầu rà soát, hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2024.

Vân Nam

 

Tin xem nhiều