Báo Đồng Nai điện tử
En

Dự báo 3 kịch bản tăng trưởng vùng Đông Nam bộ

Quỳnh Nhi
08:01, 23/09/2023

Viện Chiến lược phát triển, Bộ KH-ĐT mới đây đã đưa ra dự báo về 3 kịch bản tăng trưởng của vùng Đông Nam bộ trong thời kỳ quy hoạch 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Theo đó, ở kịch bản 1 - kịch bản thấp, có tốc độ tăng trưởng GRDP dự báo đạt bình quân 4,92%/năm trong giai đoạn 2021-2025; đạt bình quân 7,18%/năm trong giai đoạn 2026-2030. Tính chung cả giai đoạn 2021-2030 đạt bình quân 6,04%/năm. Giai đoạn 2031-2050, tốc độ tăng trưởng dự kiến đạt khoảng 6,85%/năm.

Kịch bản 2 - kịch bản trung bình, có tốc độ tăng trưởng GRDP dự báo đạt bình quân 5,48%/năm trong giai đoạn 2021-2025; đạt bình quân 8,66%/năm trong giai đoạn 2026-2030. Tính chung cả giai đoạn 2021-2030 đạt bình quân 7,06%/năm. Giai đoạn 2031-2050, tốc độ tăng trưởng dự kiến đạt khoảng 7,2%/năm.

Ở kịch bản 3 - kịch bản phấn đấu có tốc độ tăng trưởng GRDP dự báo đạt bình quân 5,97%/năm trong giai đoạn 2021-2025; đạt bình quân 10,2%/năm trong giai đoạn 2026-2030. Tính chung cả giai đoạn 2021-2030 đạt bình quân 8,07%/năm. Giai đoạn 2031-2050, tốc độ tăng trưởng dự kiến đạt khoảng 7,6%/năm.     

Quỳnh Nhi

Tin xem nhiều