Để tiền hỗ trợ đến đúng với người cần

Cập nhật lúc 23:45, Thứ Sáu, 22/07/2022 (GMT+7)

Tháng 12-2021, tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X, các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết 22 về quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nghị quyết ra đời trong thời điểm có nhiều ý nghĩa, khi các cơ sở giáo dục, nhất là ngoài công lập, đang chịu tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Hầu hết các trường ngoài công lập phải tạm đóng cửa, thậm chí nhiều trường mầm non giải thể do không có kinh phí để duy trì hoạt động...

Những khó khăn mà hệ thống các trường ngoài công lập thời điểm đó phải trải qua rất cần sự trợ giúp từ những chính sách cụ thể. Theo đó, Nghị quyết 22 ra đời kịp thời có ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn cho các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Nghị quyết đã quy định khá rõ những đối tượng được thụ hưởng chính sách nhân văn này với mức hỗ trợ một lần hoặc tùy theo thời gian đối tượng học tập, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động. Nghị quyết giao cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tổ chức rà soát, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, đảm bảo việc hỗ trợ cho các cơ sở hoàn thành trước ngày 30-6 hằng năm.

Gần 7 tháng kể từ khi Nghị quyết 22 có hiệu lực, đến nay hầu hết các địa phương trong tỉnh đều đã tiến hành rà soát và thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng được thụ hưởng trong nghị quyết. Tuy nhiên, đối tượng thụ hưởng thực sự vẫn chưa nhiều do vướng một số quy định, nhất là yêu cầu về quy mô, tỷ lệ trẻ phải là con công nhân lao động đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn mới đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Bên cạnh đó, ở một số địa phương tập trung nhiều cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập như TP.Biên Hòa, công tác này đang gặp không ít khó khăn do thiếu nhân lực thực hiện; đồng thời, việc rà soát cần tiến hành đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng thụ hưởng.

Dịch bệnh Covid-19 hiện đã được kiểm soát, hoạt động của các cơ sở giáo dục nói chung, hệ thống giáo dục ngoài công lập nói riêng đã trở về trạng thái bình thường. Do đó, dù tinh thần của Nghị quyết 22 là rất nhân văn và kịp thời, song nếu thời gian thực hiện quá lâu, đối tượng thụ hưởng phải chờ đợi dài ngày lại không đúng với mục tiêu mà nghị quyết hướng tới. Vì vậy, các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện cần khẩn trương hơn nữa trong việc thẩm định đối tượng, nhanh chóng tiến hành giải ngân để tiền hỗ trợ đến đúng với người cần, đặc biệt là không bỏ sót đối tượng. Trong quá trình giải quyết thủ tục, cần linh động để các đối tượng được quy định trong nghị quyết đều được thụ hưởng bình đẳng như nhau.

Minh Ngọc

.
.
;
.
.