Góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: Cần mốc thời gian cụ thể cho quy hoạch 'treo'

Cập nhật lúc 21:14, Chủ Nhật, 19/03/2023 (GMT+7)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội Luật gia Việt Nam về việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đến các cấp hội và hội viên, Hội Luật gia tỉnh đã tổng họp được rất nhiều ý kiến góp ý có giá trị.

Hội Luật gia tỉnh cho hay, việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời gian qua còn gặp một số tồn tại, hạn chế dẫn đến tình trạng quy hoạch treo kéo dài nhưng chậm được điều chỉnh, hủy bỏ. Chính vì vậy, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi lần này đã quy định thời hạn rà soát để điều chỉnh và hủy bỏ, cũng như căn cứ để điều chỉnh. Tuy nhiên, quy định tại Khoản 4, Điều 74 dự thảo vẫn chưa rõ.

Do đó, Hội Luật gia tỉnh kiến nghị, cơ quan soạn thảo cần chỉnh sửa theo hướng cụ thể, rõ ràng hơn. Cụ thể như: sau 3 năm quy hoạch mà chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải hủy bỏ và công bố hủy bỏ việc thu hồi đối với phần diện tích ghi trong kế hoạch sử dụng đất. Trường hợp cần thiết và có căn cứ điều chỉnh theo quy định thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất sẽ điều chỉnh và điều chỉnh theo hướng: kế hoạch sử dụng đất được điều chỉnh phải thực hiện trong 2 năm kể từ ngày có quyết định điều chỉnh; sau 2 năm mà vẫn không thực hiện thì hủy bỏ.

Quy định như vậy để hạn chế thời gian quy hoạch treo quá lâu, gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân; đồng thời cũng là nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cơ quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Ngoài ra, theo Hội Luật gia tỉnh, tại Khoản 3, Điều 89, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi cần phải bổ sung và sửa đổi cụ thể như sau, việc bồi thường về đất được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đối với loại đất thu hồi, trừ trường hợp đất thu hồi quy hoạch sử dụng cho mục đích quốc phòng - an ninh, lợi ích cộng đồng. Nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể theo quy hoạch loại đất thu hồi.

Theo Hội Luật gia tỉnh, trên thực tế đất thu hồi là đất được quy hoạch là đất ở nhưng căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người được cấp là đất nông nghiệp hoặc đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm thì giá trị sẽ rất thấp, thiệt thòi cho người dân.

Đoàn Phú (ghi)

.
.
;
.
.