En

Nhiều chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19

07:09, 06/09/2021

(ĐN) - Giám đốc Sở LĐ-TBXH Nguyễn Thị Thu Hiền cho hay, thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, toàn tỉnh có hơn 9,3 ngàn đơn vị và trên 626 ngàn người lao động được giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền hơn 49,7 tỷ đồng.

(ĐN) - Giám đốc Sở LĐ-TBXH Nguyễn Thị Thu Hiền cho hay, thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, toàn tỉnh có hơn 9,3 ngàn đơn vị và trên 626 ngàn người lao động được giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền hơn 49,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, có 8 đơn vị với hơn 3,2 ngàn người lao động được thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền hơn 19 tỷ đồng.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, qua thực hiện chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế của UBND tỉnh, đã có 493 người là F1 và 212 người là F0 được hỗ trợ với số tiền hơn 630 triệu đồng. Đồng thời, thông qua chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật, chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch đã có 9 người được nhận hỗ trợ với số tiền trên 33 triệu đồng.

Đặc biệt, có hơn 61 ngàn người lao động được thụ hưởng chính sách hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động với số tiền gần 92 tỷ đồng.

Võ Tuyên

Tin xem nhiều