En

Gặp gỡ các tân thủ khoa của Đồng Nai

06:07, 26/07/2022

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Đồng Nai xuất hiện các thủ khoa ở nhiều trường, không chỉ riêng trường chuyên. Hãy cùng xem thủ khoa, họ là những ai, có "bí kíp" gì để đạt điểm cao!?

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Đồng Nai xuất hiện các thủ khoa ở nhiều trường, không chỉ riêng trường chuyên. Hãy cùng xem thủ khoa, họ là những ai, có “bí kíp” gì để đạt điểm cao!?

Nhóm PV (Xuân Lượng - Đắc Nhân - Khánh Lộc - Ngọc Thành - Xuân Mai)

Tin xem nhiều