En

Một ngày ở chốt kiểm soát Covid

07:07, 31/07/2021

Bất kể mưa nắng, ngày đêm, các cán bộ, chiến sĩ trực chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 căng mình ở nơi tuyến đầu chống dịch. Họ đã nhiều tuần, nhiều tháng không được về nhà…

Bất kể mưa nắng, ngày đêm, các cán bộ, chiến sĩ trực chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 căng mình ở nơi tuyến đầu chống dịch. Họ đã nhiều tuần, nhiều tháng không được về nhà…

Thực hiện: Xuân Lượng

Nguồn: BĐN

Tin xem nhiều