.

Kiểm kê văn hóa phi vật thể lễ hội truyền thống các dân tộc

Cập nhật lúc: 21:34, 20/03/2023 (GMT+7)
.

Bảo tàng Đồng Nai đã ban hành kế hoạch kiểm kê văn hóa phi vật thể lễ hội truyền thống các dân tộc tại 2 huyện: Định Quán và Tân Phú.

Các lễ hội dân gian truyền thống các dân tộc như: Kinh (Kỳ yên, cúng Thành hoàng); Hoa (cúng Quan Âm, Tả tài phán); Dao (cúng bàn vương, cấp sắc); Mạ (cúng thần Núi, thần Lúa), Khmer (Sene Dolta,
Óoc-om-bok); Tày (Lồng tồng)… sẽ được kiểm kê. Tại H.Định Quán có 32 địa điểm tổ chức lễ hội; tại H.Tân Phú có 14 địa điểm tổ chức lễ hội.

Việc kiểm kê lễ hội truyền thống nhằm đánh giá tổng quan thực trạng lễ hội các dân tộc đã và đang diễn ra trên địa bàn Định Quán và Tân Phú; tạo nguồn dữ liệu thông tin, tư liệu về di sản văn hóa lưu giữ tại bảo tàng phục vụ công tác quản lý nhà nước. Từ đó có định hướng, chính sách phát triển đúng hướng, bảo tồn và phát huy di sản lễ hội gắn với phát triển du lịch văn hóa.

Quang Nhật