Phối hợp tuyên truyền công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và cơ quan báo chí của tỉnh

Cập nhật lúc 17:29, Thứ Hai, 20/02/2023 (GMT+7)

(ĐN) - Chiều 20-2, Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy, Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai, giai đoạn 2023-2025. Các đồng chí: Đào Văn Phước, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đào Văn Tuấn, Tổng biên tập Báo Đồng Nai và Trần Nam Đông, Giám đốc Đài PT-TH Đồng Nai chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo 3 đơn vị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Báo Đồng Nai, Đài PTTH Đồng Nai ký kết phối hợp hoạt động
Lãnh đạo 3 đơn vị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Báo Đồng Nai, Đài PTTH Đồng Nai ký kết phối hợp hoạt động

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước cho biết, để thực hiện Kế hoạch số 164-KH/TU ngày 9-1-2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có kế hoạch phối hợp hoạt động giai đoạn 2014-2022 với Báo Đồng Nai và Đài PT-TH Đồng Nai.

Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong giai đoạn 2014-2022
Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp trong triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp giai đoạn 2014-2022

Trong 8 năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Báo Đồng Nai và Đài PT-TH Đồng Nai thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình nhân dân, nhất là những vấn đề mới phát sinh; tuyên truyền tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu, kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, xây dựng Đảng ở địa phương, cơ sở.

Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước phát biểu tại hội nghị
Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước phát biểu tại hội nghị

Từ năm 2015 đến nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã cung cấp cho Báo Đồng Nai đăng trên 1.800 tin, bài, ảnh về các hoạt động liên quan đến công tác dân vận, trong đó có chuyên mục Dân vận khéo trên trang xây dựng Đảng hoặc trang Chính trị; cung cấp cho Đài PT-TH Đồng Nai giới thiệu, tuyên truyền 569 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”…

Tổng biên tập Báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị
Tổng biên tập Báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là việc triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, tạo đồng thuận xã hội, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Để làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Báo Đồng Nai và Đài PT-TH Đồng Nai cần thực hiện đúng những nội dung và nhiệm vụ đã nêu cụ thể trong kế hoạch phối hợp giai đoạn 2023-2025 giữa các đơn vị. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, trọng tâm là hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Tỉnh ủy đề ra về công tác dân vận.

Giám đốc Đài PTTH Đồng Nai Trần Nam Đông phát biểu tại hội nghị
Giám đốc Đài PTTH Đồng Nai Trần Nam Đông phát biểu tại hội nghị

 

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp hình lưu niệm
Các đại biểu tham dự hội nghị chụp hình lưu niệm

Tin: Phương Hằng - Ảnh: Huy Anh

.
.
;
.
.