En

Khẳng định công lao to lớn của Ph.Ăngghen trong bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác

02:11, 30/11/2022

(ĐN) - Nhân kỷ niệm 202 năm ngày sinh Ph.Ăngghen (28-11-1820 – 28-11-2022), sáng 30-11, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học Ph.Ăngghen bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác và bài học cho hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta giai đoạn hiện nay.

(ĐN) - Nhân kỷ niệm 202 năm ngày sinh Ph.Ăngghen (28-11-1820 – 28-11-2022), sáng 30-11, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học Ph.Ăngghen bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác và bài học cho hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo
Các đại biểu thảo luận tại hội thảo

Tại hội thảo, cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị và cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh và các đơn vị đã phân tích, làm rõ công lao to lớn của Ph.Ăngghen trong quá trình bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác. Cùng với Các Mác, Ph.Ăngghen đã sáng lập và phát triển chủ nghĩa cộng sản. Sau khi Các Mác mất, Ph.Ăngghen còn tiếp tục truyền bá sâu rộng những tư tưởng của Các Mác; đấu tranh và phát triển học thuyết Mác trong tình hình mới. Đây chính là luận điểm, luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn quan trọng và là vũ khí sắc bén bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, hạ thấp, phủ nhận vai trò của Ph.Ăngghen trong sự phát triển học thuyết Mác.

Các ý kiến tham luận, thảo luận cũng đã góp phần tìm hiểu các phương pháp được Ph.Ăngghen sử dụng trong quá trình bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác để vận dụng vào quá trình bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Hội thảo cũng đã làm rõ cơ sở thực tiễn của sự nghiệp đổi mới và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta, qua đó khẳng định đường lối đúng đắn, phù hợp quy luật khách quan của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.

Phát biểu kết luận hội thảo, TS.Vũ Thị Nghĩa, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đề nghị, đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh tiếp tục nghiên cứu làm rõ tư tưởng của Ph.Ăngghen nói riêng và chủ nghĩa Mác nói chung; tham gia tổng kết thực tiễn để bổ sung cho lý luận, góp phần nâng cao chất lượng bài giảng. Đồng thời, tập trung nghiên cứu lý luận, nghiên cứu các tác phẩm kinh điển, trau dồi phương pháp, kỹ năng để tham gia bảo vệ có hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay…

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều