En

Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022: Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại

04:11, 30/11/2022

(ĐN) - Sáng 30-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đồng chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cùng lãnh đạo một số sở, ngành tham dự.

(ĐN) - Sáng 30-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đồng chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cùng lãnh đạo một số sở, ngành tham dự.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Hội nghị nhằm phổ biến, triển khai Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11-11-2022 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Giới thiệu Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Nghị quyết số 148/NQ-CP đề ra 5 nhóm nhiệm vụ gồm 33 nhiệm vụ và 15 chỉ tiêu cụ thể trong quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị. Trong đó, phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đến năm 2025 trên 45% và trên 50% vào năm 2030; đóng góp kinh tế khu vực đô thị vào GDP cả nước đạt trên 75% vào năm 2025 và trên 85% vào năm 2030; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của các đô thị trực thuộc Trung ương đạt 25%-30% vào năm 2025 và 35%-40% vào năm 2030... Đặc biệt, phấn đấu xây dựng được mạng lưới đô thị thông minh trung tâm cấp quốc gia và cấp vùng kết nối quốc tế và 3 - 5 đô thị có thương hiệu được công nhận tầm khu vực và quốc tế vào năm 2030.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã trình bày các tham luận, các nhiệm vụ, giải pháp của ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW và Nghị quyết số 148/NQ-CP.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh, chương trình hành động của Chính phủ đã đề ra 33 nhiệm vụ tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Nhóm nhiệm vụ đầu tiên là nâng cao, thống nhất nhận thức về đặc thù của đô thị, vai trò, vị thế của đô thị trong sự phát triển chung, xác định phát triển đô thị gồm 3 trụ cột chính là quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị. Tiếp đó là nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị; nâng cao năng lực trong các khâu xây dựng, thẩm định và phê duyệt quy hoạch.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: V.Nam
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: V.Nam

Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần phải đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại trên cơ sở huy động mạnh mẽ các nguồn lực, có cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực, kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa nguồn lực bên trong và bên ngoài, giữa nguồn lực Nhà nước với các nguồn lực xã hội; phân bổ và sử dụng nguồn lực hiệu quả, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Các bộ, ngành, địa phương tập trung phát triển hạ tầng chiến lược theo 3 đột phá chiến lược đã được xác định, nhất là hạ tầng giao thông, từ đó tạo không gian phát triển mới, các khu đô thị, dịch vụ mới, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính quyền đô thị. Về xây dựng thể chế, cơ chế chính sách, văn bản pháp luật cần phát hiện kịp thời các vướng mắc xử lý những điểm nghẽn trong phát triển đô thị…

Vân Nam

Tin xem nhiều