En

Cần báo cáo định kỳ về an toàn lao động, tai nạn lao động theo quy định

04:05, 05/05/2022

(ĐN)- Ngày 5-5, Đoàn kiểm tra do Sở LĐ-TBXH làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022 tại Công ty TNHH Phú Mỹ Thăng và Công ty TNHH Parker Seal Việt Nam (H.Vĩnh Cửu).

(ĐN)- Ngày 5-5, Đoàn kiểm tra do Sở LĐ-TBXH làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022 tại Công ty TNHH Phú Mỹ Thăng và Công ty TNHH Parker Seal Việt Nam (H.Vĩnh Cửu).

Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Phú Mỹ Thăng (H.Vĩnh Cửu). Ảnh: Lan Mai
Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Phú Mỹ Thăng (H.Vĩnh Cửu). Ảnh: Lan Mai

Tại các nơi đoàn đến kiểm tra cho thấy, một số quy định về công tác ATVSLĐ đã được các doanh nghiệp chú trọng thực hiện, song vẫn còn những hạn chế như: các DN chưa thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên và ban hành các quy chế hoạt động theo quy định; chưa xây dựng kế hoạch ATVSLĐ hàng năm; chưa xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá về ATVSLĐ; chưa bố trí cán bộ làm công tác ATVSLĐ; chưa khai báo việc sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt, thiết lập hồ sơ khám sức khỏe, bệnh tật người lao động… Ngoài ra, khi kiểm tra trực tiếp tại xưởng sản xuất, một bộ phận NLĐ sử dụng khẩu trang y tế chưa phù hợp với công việc có tiếp xúc hóa chất, NLĐ ở một số xưởng chưa có giày bảo hộ và hàng hóa xếp quá cao, gây nguy hiểm và an toàn lao động cho công nhân.

Trước những bất cập trên, đoàn kiểm tra đề nghị các doanh nghiệp cần báo cáo định kỳ về an toàn lao động, tai nạn lao động theo quy định; bố trí cán bộ làm công tác ATVSLĐ và công tác y tế; thành lập mạng lưới ATVSLĐ và tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho các nhóm theo quy định. Bên cạnh đó, thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật cho NLĐ làm việc tại các vị trí có môi trường lao động không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tự kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động.

Đoàn kiểm tra yêu cầu lãnh đạo các doanh nghiệp khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản gửi về Sở LĐ-TBXH. Đồng thời, cho thời gian nhất định về cung cấp hồ sơ đầy đủ và giải quyết một số sai phạm về ATVSLĐ.

Lan Mai

Tin xem nhiều