En

Tuyên truyền, hướng dẫn và tiếp nhận, xử lý hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid-19

09:08, 12/08/2021

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản 9541/UBND/HCC đến các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố về việc tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân, tổ chức và tiếp nhận, xử lý hồ sơ về thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng khó khăn do đại dịch Covid-19.

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản 9541/UBND/HCC đến các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố về việc tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân, tổ chức và tiếp nhận, xử lý hồ sơ về thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng khó khăn do đại dịch Covid-19.

 UBND P.Thanh Bình, TP.Biên Hoà chi hỗ trợ cho lao động tự do bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19
UBND P.Thanh Bình, TP.Biên Hoà chi hỗ trợ cho lao động tự do bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19

Theo đó, thời gian qua, các đơn vị, địa phương đã quan tâm, thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn. Tuy nhiên, đây là nội dung phát sinh trong tình huống cấp bách, việc xử lý hồ sơ liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, các thủ tục hành chính chưa được đồng bộ hoàn toàn lên phần mềm xử lý đã được cấp tài khoản..., vì vậy công tác tiếp nhận, xử lý còn nhiều vướng mắc, phát sinh nhiều nội dung khó khăn, bất cập, dẫn đến có nhiều phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Để thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đạt hiệu quả trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo Phòng LĐ-TBXH trực thuộc thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức có nhu cầu chuẩn bị đúng và đầy đủ hồ sơ theo thành phần, thủ tục và nộp hồ sơ theo quy trình đã được niêm yết, công khai. Chỉ đạo cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ cán bộ đầu mối thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Thường xuyên theo dõi, trực tiếp xử lý hồ sơ và  giải đáp thắc mắc cho cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu để quy trình nộp hồ sơ đảm bảo hồ sơ được thực hiện đầy đủ,...Niêm yết công khai, đăng tải danh sách, số điện thoại cán bộ đầu mối theo dõi, trực tiếp xử lý hồ sơ và hướng dẫn cá nhân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tại trụ sở và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị để cá nhân, tổ chức biết và liên hệ khi có nhu cầu.

Giao Sở LĐ-TBXH tăng cường thực hiện tuyên truyền hướng dẫn và xử lý các khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19. Tiếp tục theo dõi chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm, các đơn vị trực thuộc, Phòng LĐ-TBXH cấp huyện kịp thời phối hợp các cơ quan Bảo hiểm xã hội, Chi cục thuế để tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị thực hiện các chính sách hỗ trợ do đại dịch Covid-19 theo thẩm quyền.

UBND tỉnh cũng đề nghị Bảo hiểm Xã hội tỉnh tăng cường theo dõi chỉ đạo các cá nhân, đơn vị trực thuộc thực hiện hướng dẫn và xử lý các khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19.  Phối hợp, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các hồ sơ thực hiện các chính sách hỗ trợ do đại dịch Covid-19 theo quy định. Đề nghị Viễn thông Đồng Nai (VNPT) chỉ đạo Tổng đài dịch vụ công Đồng Nai (Tổng đài 1022) cập nhật danh sách cán bộ đầu mối của các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời thông qua cá nhân, tổ chức liên hệ khi có vướng mắc phát sinh để hướng dẫn giải quyết.

Lan Mai

 

Tin xem nhiều