Báo Đồng Nai điện tử
En

Doanh nghiệp được trừ thuế thu nhập doanh nghiệp khi ủng hộ, tài trợ hoạt động phòng, chống dịch

08:07, 28/07/2021

(ĐN)- Đó là những quy định tại Nghị định số 44/2021/NĐ-CP của Chính phủ đối với các tổ chức, doanh nghiệp (DN) khi tham gia tài trợ, ủng hộ chi phí cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

(ĐN)- Đó là những quy định tại Nghị định số 44/2021/NĐ-CP của Chính phủ đối với các tổ chức, doanh nghiệp (DN) khi tham gia tài trợ, ủng hộ chi phí cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Các khoản chi sẽ được trừ khi xác định các khoản thu nhập mà DN phải chịu thuế thu nhập DN. Quy định được áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập DN năm 2020 và 2021.

 Cụ thể, các khoản chi của tổ chức, DN ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ được quy định cụ thể như: ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, cơ sở y tế, đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ làm cơ sở cách ly tập trung; cơ sở giáo dục; cơ quan báo chí; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, các loại quỹ từ thiện, nhân đạo được pháp luật công nhận…

DN cần nắm đầy đủ các thông tin liên quan đến hồ sơ xác nhận thuộc đối tượng được hưởng đã quy định chi tiết tại nghị định để có sự chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục.

Ngọc Liên

Tin xem nhiều