Tập trung làm tốt công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy

Cập nhật lúc 17:57, Thứ Năm, 10/06/2021 (GMT+7)

(ĐN) - Chiều 10-6, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với văn phòng các cấp ủy trực thuộc tỉnh về tình hình hoạt động của văn phòng các cấp ủy 6 tháng đầu năm 2021. Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Trang và các Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Cường, Từ Thiên Tú đã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu các địa phương, đơn vị trong tỉnh có các đồng chí là Bí thư, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Thành ủy...

Hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường Tỉnh ủy.
Hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường Tỉnh ủy.

Theo nhận xét của lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm, với chức năng, nhiệm vụ được giao, văn phòng các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy và cấp ủy các địa phương, đơn vị, tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực, ban thường vụ, ban chấp hành các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đạt nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, văn phòng các cấp ủy đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021; tổ chức cho cán bộ, đảng viên quán triệt, học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập và xử lý thông tin phục vụ công tác lãnh đạo của cấp ủy đảm bảo kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng  đơn vị, địa phương; công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của văn phòng cấp ủy có chuyển biến tích cực; công tác quản lý tài chính, tài sản được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân được chú trọng. Trong đó, đã tham mưu xây dựng kế hoạch cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và bí thư cấp ủy trực thuộc tỉnh tiếp công dân theo Quy định 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị, đảm bảo theo quy định, góp phần trong công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương. Đồng thời, tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai các biện pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 được kịp thời. Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, tại hội nghị, đại diện các văn phòng cấp ủy trực thuộc tỉnh còn trao đổi một số mô hình, cách làm sáng tạo để đạt hiệu quả cao trong công tác văn phòng cấp ủy. Đồng thời, nêu một số hạn chế, khó khăn và kiến nghị với Văn phòng Tỉnh ủy.

Theo đó, một số văn phòng cấp ủy cho rằng, có lúc Tỉnh ủy yêu cầu báo cáo sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị (có giai đoạn thực hiện 5 năm, 10 năm) rất gấp, chỉ trong vòng 1 tuần hoặc có 3 ngày phải gửi báo cáo về tỉnh, khiến địa phương gặp khó khăn trong công tác tổng hợp số liệu, đánh giá sâu việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Sau Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, đội ngũ cán bộ, chuyên viên văn phòng cấp ủy có sự thay đổi, do đó Văn phòng Tỉnh ủy sớm có hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy, như công tác văn thư lưu trữ, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước, nghiệp vụ về công tác tài chính Đảng…Đồng thời, Văn phòng Tỉnh ủy có hướng dẫn việc văn phòng cấp ủy tham mưu Bí thư cấp ủy tiếp công dân theo Quy định 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị, vì hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên không thể tiếp công dân theo quy định, trong khi đây là một nội dung để chấm điểm xếp loại các Đảng bộ trực thuộc tỉnh hàng năm. Ngoài ra, cần có hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát ở các tổ chức cơ sở Đảng trong tình hình dịch bệnh hiện nay được thực hiện như thế nào…

Trước những ý kiến, kiến nghị của văn phòng cấp ủy trực thuộc tỉnh, lãnh đạo các phòng và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã trao đổi, hướng dẫn cụ thể để văn phòng các cấp ủy trực thuộc được rõ, góp phần công tác tham mưu có hiệu quả, chất lượng hơn.

Các phòng chuyên môn Văn phòng Tỉnh ủy trao đổi các ý kiến tại hội nghị.
Các phòng chuyên môn Văn phòng Tỉnh ủy trao đổi các ý kiến tại hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Trang đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực các cấp ủy trực thuộc tỉnh luôn tạo điều kiện để văn phòng các cấp ủy hoàn thành được nhiệm vụ. Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của văn phòng các cấp ủy trực thuộc tỉnh trong 6 tháng đầu năm.

Theo Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, trong thời gian tới, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng các cấp ủy trực thuộc tỉnh tập trung công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy, vì đây là nhiệm vụ quan trọng, nòng cốt của văn phòng. Tới đây, khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành chương trình làm việc toàn khóa Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ bổ sung chương trình làm việc toàn khóa Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, trên cơ sở đó văn phòng các cấp ủy tham mưu cấp ủy bổ sung chương trình làm việc toàn khóa của cấp mình để đảm bảo yêu cầu đề ra. Đồng thời, tham mưu bổ sung chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế; có những giải pháp phù hợp trong tình hình hiện nay khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy và nghị quyết cấp ủy về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Những vấn đề xảy ra trên địa bàn, văn phòng cấp ủy nắm bắt kịp thời để tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 như hiện nay nhưng Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy nghiên cứu có hình thức phù hợp để tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và bí thư cấp ủy trực thuộc tiếp công dân đúng quy định nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phương Hằng

.
.
;
.
.