En

Đồng Nai có thêm 29 sản phẩm OCOP

06:09, 17/09/2020

(ĐN) - Sáng 17-9, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Nai đợt 1 năm 2020.

(ĐN) - Sáng 17-9, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Nai đợt 1 năm 2020.

Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Nai đợt 1 năm 2020
Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Nai đợt 1 năm 2020

Trên cơ sở 31 sản phẩm của 8/11 huyện, thành phố được các đơn vị trình đề nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đã thảo luận, đánh giá từng sản phẩm theo các nội dung chấm điểm của Bộ tiêu chí Quốc gia. Kết quả, có 29/31 sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2020 gồm: 1 sản phẩm bột ca cao 3 trong 1 của Công ty TNHH ca cao Trọng Đức (H.Định Quán) đạt hạng 5 sao; 16 sản phẩm OCOP hạng 4 sao và 12 sản phẩm OCOP hạng 3 sao. Trong đó, H.Long Thành có 12 sản phẩm OCOP; H.Thống Nhất có 7 sản phẩm, H. Nhơn Trạch có 4 sản phẩm...

Sản phẩm bột ca cao 3 trong 1 là sản phẩm OCOP hạng 5 sao đầu tiên của Đồng Nai. Sản phẩm này sẽ tiếp tục được trình lên Hội đồng đánh gía, xếp hạng sản phẩm OCOP Trung ương đánh giá, xét công nhận sản phẩm đạt hạng 5 sao.

Tin và ảnh: Bình Nguyên

Tin xem nhiều