En

Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong công nhân

04:03, 11/03/2020

(ĐN) - Tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Sơ kết hoạt động Công đoàn quý 1 năm 2020 do LĐLĐ huyện Long Thành tổ chức ngày 11-3, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Nông Văn Dũng đề nghị các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong công nhân.

 

(ĐN) - Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động (CNVC-LĐ) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Sơ kết hoạt động Công đoàn quý 1 năm 2020 do LĐLĐ huyện Long Thành tổ chức ngày 11-3, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nông Văn Dũng đề nghị các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 để công nhân nắm bắt tình hình, chủ động phòng ngừa.

Các cá nhân và tập thể được khen thưởng trong phong trào xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và phong trào nữ CNVC-LĐ giỏi việc nước, đảm việc nhà.
Các cá nhân và tập thể được khen thưởng trong phong trào xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và phong trào nữ CNVC-LĐ giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp Công đoàn ở huyện Long Thành làm việc với các chủ doanh nghiệp để hỗ trợ, trang bị khẩu trang, nước rửa tay và đo thân nhiệt cho NLĐ trước khi vào làm việc, đảm bảo sức khỏe và sự an toàn tuyệt đối cho người lao động (NLĐ).

Theo LĐLĐ huyện, Long Thành hiện đang có 268 Công đoàn cơ sở với gần 44 ngàn CNVC-LĐ. Trong quý 1 năm 2020, các cấp công đoàn huyện đã quan tâm nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng và động viên NLĐ ổn định tư tưởng, tâm lý làm việc.

Đặc biệt, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, các cấp Công đoàn của huyện đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nữ CNVC-LĐ, thúc đẩy chị em vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Lan Mai

Tin xem nhiều