En

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

10:09, 11/09/2019

(ĐN)- Sáng 11-9, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Tấn Linh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì hội thảo khoa học "Học tập và làm theo Bác, rèn luyện phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên trên địa bàn Đồng Nai hiện nay".

(ĐN)- Sáng 11-9, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Tấn Linh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì hội thảo khoa học "Học tập và làm theo Bác, rèn luyện phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên trên địa bàn Đồng Nai hiện nay".

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn hướng dẫn thảo luận tại hội thảo
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn hướng dẫn thảo luận tại hội thảo. Ảnh: N.HÀ

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh nhấn mạnh, hội thảo nằm trong chuỗi các hoạt động của tỉnh về 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (1969-2019). Hội thảo nhằm tìm ra các giải pháp và làm rõ cách thức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận 34 của Tỉnh ủy về Đề án nâng cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành trên địa bàn gắn chặt chẽ với việc học tập và làm theo Bác.

Các tham luận, ý kiến phát biểu tại hội thảo tập trung vào các giải pháp: Xây dựng phong cách dân chủ, quần chúng của người đứng đầu cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng phong cách khoa học, năng động, sáng tạo đối với xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết của cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng phong cách nêu gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn; đẩy mạnh thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm; xây dựng phong cách dân chủ nhưng quyết đoán đối với cán bộ quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; tác động việc học tập và làm theo Bác cũng như sự chuyển biến về rèn luyện phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, công chức….

Hướng dẫn thảo luận tại hội nghị, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên tham gia hội thảo tập trung vào chủ đề gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, rèn luyện phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên trên địa bàn nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều