Báo Đồng Nai điện tử
En

Cuộc thi viết về mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

06:05, 23/05/2023

Cuộc thi viết về mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

THÔNG BÁO

Cuộc thi viết về mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Căn cứ Kế hoạch số 113-KH/HU, ngày 13-3-2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Trảng Bom về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập H.Trảng Bom (1-1-2004 - 1-1-2024) và 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2023), Ban Dân vận Huyện ủy Trảng Bom tổ chức cuộc thi viết về mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện.

Cuộc thi nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện; tiếp tục phát động, hướng dẫn và triển khai xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”, duy trì và phát triển bền vững những mô hình “Dân vận khéo” đã đạt hiệu quả, đặc biệt là đưa phong trào “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân…

Nội dung thi phản ánh trung thực, sinh động, có sức truyền cảm về những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn H.Trảng Bom.

Thời gian nhận bài thi: Từ tháng 5-2023 đến 15-9-2023.

Tổ chức chấm bài thi: Từ ngày 15-9 đến 5-10-2023.

Tổng kết, khen thưởng cuộc thi: Dự kiến từ ngày 10 đến 15-10-2023.

Hồ sơ dự thi:

Về tác giả: Thông tin tác giả gồm: Họ và tên, địa chỉ liên lạc hoặc đơn vị công tác, số điện thoại.

Về tác phẩm: Được đánh máy trên giấy trắng khổ A4, đánh số trang, video minh họa, thuyết minh (nếu có).

Đơn vị nhận tác phẩm dự thi: Ban Dân vận Huyện ủy Trảng Bom (đường 3/2, KP.4, TT.Trảng Bom, H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY TRẢNG BOM

Tin xem nhiều