En

Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện thông báo

06:05, 08/05/2023

THƯ MỜI

Tham dự chào giá cạnh tranh thực hiện hạng mục

xây bồn, lát nền, cán gạch và sửa chữa mái hiên

 

THƯ MỜI

Tham dự chào giá cạnh tranh thực hiện hạng mục

xây bồn, lát nền, cán gạch và sửa chữa mái hiên

Căn cứ Biên bản số 35/BB-TTHN&TCSK ngày 10 tháng 3 năm 2023 về việc thuê đơn vị xây lại bồn & sửa chữa, lát lại gạch xung quanh gốc cây Đa, sơn lại bộ khung sắt & lợp lại mái tôn nhựa đối với 02 dãy mái nhà bên hông Hội trường,

Trên cơ sở hồ sơ tư vấn báo giá của công ty TNHH Thiết bị và Xây dựng Tiến Phát và Chứng thư thẩm định giá của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Sen Việt, Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện thông báo kính mời các công ty, đơn vị có đủ các điều kiện về pháp nhân, chức năng và năng lực, đến thực hiện khảo sát khối lượng công việc thực tế (mô hình và thiết kế sản phẩm), tham gia buổi Chào giá cạnh tranh với nội dung cụ thể như sau:

 

 

 

Thông tin chi tiết xem tại đây 

Tin xem nhiều