Media
Tin nhanh audio 22-9: Lập tổ liên ngành kiểm tra công trình “khủng” xây không phép ở Biên Hòa;  Xăng tăng lên gần 26 ngàn đồng/lít, cao nhất từ đầu năm; Biển số 60K-399.99 của Đồng Nai trúng đấu giá 325 triệu đồng…

Tin nhanh audio 22-9: Lập tổ liên ngành kiểm tra công trình “khủng” xây không phép ở Biên Hòa; Xăng tăng lên gần 26 ngàn đồng/lít, cao nhất từ đầu năm; Biển số 60K-399.99 của Đồng Nai trúng đấu giá 325 triệu đồng…

Tin nhanh audio 22-9: Lập tổ liên ngành kiểm tra công trình “khủng” xây không phép ở Biên Hòa;  Xăng tăng lên gần 26 ngàn đồng/lít, cao nhất từ đầu năm; Biển số 60K-399.99 của Đồng Nai trúng đấu giá 325 triệu đồng…

0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x