En

Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn

Xuân Lượng - Khánh Lộc
18:42, 29/09/2023

Sau một buổi làm việc, trưa 29-9, Kỳ họp thứ 13- Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X đã bế mạc sau khi hoàn thành các nội dung đề ra.

 

 

Tin xem nhiều