En

Dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 gặp khó khăn

08:02, 21/02/2023

(ĐN)- Theo Phó giám đốc Sở Công thương Thái Thanh Phong, dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 đang gặp các khó khăn, vướng mắc.

(ĐN)- Theo Phó giám đốc Sở Công thương Thái Thanh Phong, dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 đang gặp các khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, về mua bán điện, hiện Bộ Công thương chưa ban hành khung giá phát điện áp dụng cho các dự án điện khí. Do vậy, chủ đầu tư và bên mua điện chưa đàm phán được giá điện áp dụng cho dự án. Về nguồn vốn, dự án không được Chính phủ bảo lãnh các khoản vay, hợp đồng dài hạn cũng chưa được cam kết trong hợp đồng mua bán điện nên việc bố trí nguồn vốn gặp khó khăn, kéo dài hơn so với dự kiến. Phương án đấu nối dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3 do khó giải phóng mặt bằng nên bên mua điện đã đề xuất thay đổi đường dây đấu nối; tuy nhiên, đường dây đấu nối phải chờ bổ sung, phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 là dự án quan trọng của quốc gia được phê duyệt năm 2019, quy mô công suất 1,5 ngàn MW, tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD tại H.Nhơn  Trạch.

Ban Mai

Tin xem nhiều