En

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn

07:08, 21/08/2020

Thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn giai đoạn 2010-2020, những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn giai đoạn 2010-2020, những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Một lớp tập huấn kiến thức về nghiệp vụ Công đoàn cho cán bộ Công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh
Một lớp tập huấn kiến thức về nghiệp vụ Công đoàn cho cán bộ Công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh

Qua đó, góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng trong tình hình mới, đưa chất lượng hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu.

* Nhiều chuyển biến tích cực

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý chia sẻ, xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, những năm qua, LĐLĐ tỉnh luôn tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn phổ biến quán triệt các nội dung nghị quyết 4a/NQ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong đội ngũ cán bộ Công đoàn và xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm cụ thể hóa nghị quyết vào hoạt động Công đoàn. Đồng thời, căn cứ quy chế đào tạo và các quy định khác của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn triển khai thực hiện trong toàn hệ thống.

Nỗ lực ấy đã được thể hiện rõ qua rất nhiều giải pháp thường xuyên. Trong đó, hằng năm, cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí của UBND tỉnh, sự phối hợp của các ban, ngành liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện, LĐLĐ tỉnh thực hiện phân cấp đào tạo để các cấp Công đoàn chủ động trong công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn. Chỉ đạo các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở điều tra, khảo sát, nắm bắt nhu cầu đào tạo để xây dựng kế hoạch cho từng năm, từng nhiệm kỳ.

Tính đến tháng 7-2020, toàn tỉnh có hơn 27 ngàn cán bộ CĐCS (từ tổ phó Công đoàn trở lên) của 2.858 CĐCS với 716.293 đoàn viên/763.397 lao động.

Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, các Công đoàn cấp trên cơ sở cũng đã chủ động, tích cực triển khai ở cấp mình. Theo Phó chủ tịch LĐLĐ H.Nhơn Trạch Lưu Thanh Bình, hằng năm, LĐLĐ huyện đều chủ động phối hợp với các ban chuyên đề của LĐLĐ tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Công đoàn trực thuộc thường xuyên. Qua đó, chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn ngày càng được nâng lên.

Cũng theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý, LĐLĐ tỉnh cũng luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết; chỉ đạo các cấp Công đoàn đảm bảo kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng trong dự toán ngân sách của đơn vị. Đồng thời, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Công đoàn; xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức có trình độ, kinh nghiệm hoạt động Công đoàn. Chú trọng xây dựng bài giảng theo phương pháp học tập tích cực; biên soạn tài liệu tập huấn phù hợp với từng loại hình Công đoàn cơ sở (CĐCS) theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu...

Đặc biệt, sau khi triển khai đào tạo, bồi dưỡng, các cấp Công đoàn còn nắm tình hình, tổ chức lấy phiếu hỏi của học viên để có phản hồi đánh giá chất lượng. Trên cơ sở đó, tìm ra các giải pháp hữu hiệu, kịp thời khắc phục những hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Công đoàn, nhất là việc biên soạn tài liệu và đào tạo đội ngũ giảng viên, báo cáo viên Công đoàn.

* Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn

Bằng những giải pháp quyết liệt nêu trên, sau 10 năm thực hiện nghị quyết, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận những kết quả tích cực, được minh chứng qua những con số cụ thể đáng ghi nhận.

Theo đó, tỉnh đã cử 22 đồng chí học lớp cao cấp lý luận chính trị; 187 đồng chí học lớp trung cấp lý luận chính trị; 20 đồng chí học chương trình đào tạo thạc sĩ, 12 đồng chí học đại học (văn bằng 2), 425 lượt cán bộ tham gia đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức. Tổ chức hơn 600 lớp tập huấn với hơn 53 ngàn lượt cán bộ Công đoàn tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về hoạt động Công đoàn.

Một lớp tập huấn kỹ năng về thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban quan hệ lao động Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức
Một lớp tập huấn kỹ năng về thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban quan hệ lao động Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức

LĐLĐ tỉnh cho biết, nguồn kinh phí dành cho đào tạo ngày càng được tăng lên; tổng kinh phí dành cho đào tạo, bồi dưỡng tập huấn trong 10 năm qua là hơn 17 tỷ đồng. Đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức Công đoàn ngày càng được nâng cao kỹ năng, phương pháp và có nhiều kinh nghiệm trong thực hiện hoạt động Công đoàn. Nội dung chương trình và phương pháp tập huấn, bồi dưỡng từng bước được đổi mới, ngày càng theo sát chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu hoạt động của Công đoàn.

Anh Lương Văn Hùng, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Cariyan Wooden (Khu công nghiệp Tam Phước) chia sẻ, trước đây, CĐCS công ty anh vẫn chưa thật sự phát huy tốt được vai trò của mình, đặc biệt trong hoạt động đối thoại tại doanh nghiệp. Anh cũng tự nhận thấy bản thân còn hạn chế trong hiểu biết và kỹ năng hoạt động Công đoàn. Thế nhưng sau khi được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn, nhất là một số lớp về đào tạo kỹ năng đối thoại thương lượng do Công đoàn cấp trên tổ chức, kỹ năng, bản lĩnh, sự tự tin của anh đã được nâng lên rất nhiều. Từ đó, uy tín và tiếng nói của anh và CĐCS đối với người lao động và chủ doanh nghiệp đã ngày càng nâng lên rõ rệt.

Trong khi đó, Chủ tịch CĐCS Công ty CP Taekwang Vina Industrial (Khu công nghiệp Biên Hòa 2) Đinh Sỹ Phúc cho biết, hiện CĐCS công ty có 23 Công đoàn bộ phận, 364 tổ Công đoàn. Ý thức rõ được tính quyết định của năng lực, trình độ của cán bộ Công đoàn đối với hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân lao động, ngoài việc phối hợp và cử cán bộ Công đoàn tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Công đoàn cấp trên tổ chức, CĐCS còn chủ động tổ chức nhiều đợt đào tạo bồi dưỡng kỹ năng và mời các giảng viên có kinh nghiệm về trao đổi chia sẻ với cán bộ Công đoàn (từ tổ phó trở lên). Nhờ đó, chất lượng hoạt động của tất cả các tổ, Công đoàn bộ phận đều hiệu quả và đồng đều.

Có thể thấy rằng, làm tốt công tác đào tạo đã góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn. Qua đó, góp phần đưa chất lượng hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động ngày càng thiết thực, sôi nổi.

Điều này đã được thể hiện rõ nét qua kết quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động những năm qua. Trong đó, đáng ghi nhận là các phong trào như: Lao động giỏi, lao động sáng tạo, Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động... đã được triển khai rộng khắp, có chiều sâu. Ngày càng xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu, phát huy sáng tạo trong công tác, hoạt động Công đoàn. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2015-2020, qua các phong trào thi đua, đã có 967.369 ý tưởng, sáng kiến, mẫu mã, phần việc của công nhân viên chức lao động trong các ngành nghề; trong đó có gần 15 ngàn sáng kiến cải tiến trong sản xuất làm lợi cho các doanh nghiệp trên 1 ngàn tỷ đồng.            

  Thảo Lâm

Tin xem nhiều