En

Thành lập Tổ Công tác giúp việc Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh

09:07, 10/07/2022

(ĐN) - Trưởng ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh vừa ban hành quyết định ​​về việc thành lập Tổ Công tác giúp việc Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh.

(ĐN) - Trưởng ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh vừa ban hành quyết định ​​về việc thành lập Tổ Công tác giúp việc Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh.

Theo đó, Tổ công tác này gồm 23 thành viên là đại diện, chuyên viên các sở, ngành, đơn vị liên quan do ông Võ Hoàng Khai, Phó giám đốc Sở TT-TT làm tổ trưởng. Tổ công tác này chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Trưởng ban chỉ đạo và các Phó trưởng ban chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh.

Các chức năng, nhiệm vụ của tổ, gồm: xây dựng, trình Trưởng ban chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Ban chỉ đạo. Nghiên cứu, đề xuất về chủ trương, chính sách (bao gồm cơ chế tài chính) và giải pháp thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của tỉnh, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh…

Tổ này cũng sẽ giúp Ban chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và các giải pháp thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của tỉnh; gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh…

Lam Phương

 

 

Tin xem nhiều