Đảng bộ H.Trảng Bom:

Lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện

Cập nhật lúc 22:42, Chủ Nhật, 15/03/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Theo đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Trảng Bom, đến nay Huyện ủy Trảng Bom đã xây dựng xong dự thảo lần 4 báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngoài ra, Ban thường vụ Huyện ủy đã giao các cơ quan chuyên môn xây dựng 5 báo cáo chuyên đề phục vụ đại hội và dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV.

Sau khi Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị, huyện đã tổ chức lấy ý kiến Ban thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, các sở, ngành của tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh, các cấp ủy trực thuộc huyện, các đồng chí nguyên lãnh đạo và nguyên cán bộ chủ chốt của huyện, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện… Qua đó để báo cáo chính trị Đảng bộ huyện thực sự là sản phẩm trí tuệ của tập thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân, đánh giá đúng tình hình thực tế kết quả đạt được trong 5 năm qua và đề ra các mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả cho nhiệm kỳ mới.           

Quỳnh Trang

.
.
.
.
.