Đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng đại hội Đảng các cấp

Cập nhật lúc 22:42, Chủ Nhật, 15/03/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Phó giám đốc Sở VH-TTDL Nguyễn Xuân Thanh cho biết, chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác tuyên tuyền bằng nhiều hình thức, góp phần để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của đại hội Đảng các cấp, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.

Theo đó, các đơn vị thực hiện tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan, thực hiện các ấn phẩm, đĩa CD, pa-nô, băng rôn, cờ, hộp đèn. Tổ chức triển lãm sách, báo; đưa sách, báo về các hệ thống thư viện cơ sở, trường học nhằm phục vụ nhu cầu đọc của nhân dân, gắn với các sự kiện đại hội Đảng. Xây dựng các chương trình văn nghệ quần chúng; tổ chức biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, công nhân các khu công nghiệp. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức và cộng đồng xã hội thực hiện chủ trương xã hội hóa trong công tác lập hồ sơ xếp hạng di tích, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa; triển lãm ảnh các kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh, các sự kiện chính trị - xã hội, thành tựu nổi bật của Đồng Nai trong 5 năm qua trên các lĩnh vực…               

Dương An

.
.
.
.
.